Logo zonnepanelen3Pas in 2022 kan duurzame energie worden opgewekt op de geluidswal langs de A12 bij Harmelen. Dan vindt namelijk pas de oplevering plaats van de geluidswal. Dit staat in een brief van…

het college van burgemeester en wethouders van Utrecht aan het gemeentebestuur van Woerden. Daarnaast meldt de gemeente Utrecht een proefproject voor het opwekken van duurzame energie ook op de bestaande geluidswal in de gemeente voor te bereiden. H

et college van Woerden heeft beloofd in een antwoord op deze brief van de gemeente Utrecht aan te geven dat het overleg tussen beide gemeenten rond de realisatie van de geluidswal moet worden voortgezet. Hierbij zou duurzame energieopwekking, landelijke inpassing en communicatie op de agenda moeten blijven staan.