Logo Reeuwijkse plassenEen jarenlange patstelling tussen gebiedspartijen met betrekking tot de inrichting van nieuwe natuur tussen de Reeuwijkse en de Nieuwkoopse plassen is doorbroken: LTO Noord en…

Agrarische Natuurvereniging De Parmey boden een rapport aan, dat in samenspraak met Natuurmonumenten, waterschap en gemeente tot stand kwam. Het werd in ontvangst genomen door de Stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke. De boeren hadden aangeboden het rapport op te stellen, omdat ze niet tevreden waren over een eerder schetsontwerp uit 2016.

Wethouder Smits van Bodegraven-Reeuwijk stelt dat nu een 40-jarige discussie is afgerond en dat er vertrouwen is gekomen. De Nieuwkoopse wethouder Elkhuizen zegt dat dit de biodiversiteit ten goede gaat komen. Er is onder andere consensus met betrekking tot afplaggen. Ook is er vooruit gekeken naar waterbeheer en mogelijke kavelruil.

In het voorjaar van 2019 verschijnt een concept inrichtingsplan.