Logo RegenboogvlagDe Protestantse kerk in Nederland maakt onderscheid tussen huwelijk van man en vrouw en het huwelijk van geliefden van hetzelfde geslacht. De Pauluskerk in Breukelen wil geen…

onderscheid maken in huwelijken en heeft het verlangen de kerkorde op dit punt te wijzigen. Aldus een bericht op rtvstichtsevecht. Om het standpunt duidelijk te maken werd de regenboogvlag ter ondersteuning van de LHBT gemeenschap gehesen, en werd in de kerk een verklaring voorgelezen.

Op de generale synode van 15 en 16 november komt de ordinantie over het huwelijk aan de orde. De verwachting is dat algemeen bestuur van de kerk, het breed moderamen, alles bij het oude zal laten.