Logo PMD Container In de gemeente Woerden is de inzameling van plastic, metaal verpakkingen en drankpakken met 22% toegenomen in 2017 ten opzichte van 2016. PMD is geen afval…

dat verbrand moet worden maar een grondstof dat gebruikt wordt om nieuwe producten te maken. De gemeente ziet dat haar inwoners graag afval scheiden en grondstoffen voor hergebruik willen aanbieden. Om hiervoor meer mogelijkheid te bieden zijn onlangs tien extra PMD-containers geplaatst.

Alle locaties van de PMD-containers zijn te vinden op de gemeentewebsite of op de AfvalWijzer.

Foto: RPL Woerden
RPL PMD container