Het algemeen bestuur van JHoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft het peilbesluit Zegveld 2021 vastgesteld. In een peilbesluit legt het waterschap vast welk oppervlaktewaterpeil in welk gebied moet worden behouden.

Het gebied van het peilbesluit Zegveld gaat om het gebied in en rond Zegveld en Achttienhoven, alsook de natuurgebieden De Haak en de Schraallanden langs de Meije.