De gemeente Gouda gaat een jaar lang de kademuren in de binnenstad maandelijkse controleren. Een landmeetploeg bekijkt tijdens de controles of er beweging in de kademuren zit. Na deze periode van twaalf maanden zullen de kademuren voortaan twee keer per jaar gecontroleerd worden. Daarmee wil de gemeente de technische staat van de kademuren beter leren kennen. Indien nodig kan de gemeente dan ingrijpen.

Grote aantallen vracht- en personenauto’s rijden langs de grachten en singels en auto’s parkeren langs de randen van de kademuren. Dit bij elkaar zorgt voor een zware belasting van de kademuren. De kademuren zijn wel regelmatig onderhouden en vernieuwd in de loop der jaren, maar dat zegt weinig over de staat van de kademuren. Voor de gemeente is dit een reden om er meer aandacht aan te geven.