Logo Stadhuis Woerden Het stadhuis van Woerden is verleden week nog één keer gebruikt. Afgelopen vrijdag werd daar een personeelsfeest gegeven ter gelegenheid van het 60-jarig…

bestaan van de personeelsvereniging. Het feest was tegelijkertijd een afscheid van het gebouw dat ruim 25 jaar dienst deed als stadhuis.

De ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders hebben inmiddels hun intrek genomen in kantoren die rond het stadhuis liggen. De verbouwing gaat anderhalf jaar duren. Het verbouwde pand wordt bijna de helft kleiner dan het huidige stadhuis. De kostenbesparing die dat oplevert, maakt de verbouwing financieel mogelijk.

Ondanks dat het gebouw belangrijk kleiner wordt, is er volgens burgemeester Victor Molkenboer voldoende ruimte over om als in de toekomst de ambtelijke samenwerking met andere gemeentes wordt uitgebreid of als het komt tot een gemeentelijke herindeling, onderdak te bieden aan een grotere gemeentelijke organisatie.