Er is een tekort aan personeel bij de aanbieders van hulp bij het huishouden. Een tekort aan personeel is een probleem in de hele zorgsector en speelt nu ook bij hulp bij het huishouden.

De gemeente Utrecht zoekt naar oplossingen om het tekort terug te dringen. Op korte termijn vindt overleg plaats met de bestuurders van de Utrechtse aanbieders van hulp bij het huishouden.

Er zijn al diverse acties ingezet om het tekort terug te dringen. Zo werken aanbieders aan een plan van aanpak om het werken in de hulp bij het huishouden te promoten en aantrekkelijker te maken.

ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, het Wellantcollege en aanbieders van hulp bij het huishouden hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend bij het ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) om studenten te matchen met aanbieders.

Verder is een ‘dealmaker’ aangesteld om binnen de Gezondheidszorg een netwerk te bouwen van relevante bedrijven, opleidingen en organisaties.