Logo Handtekening De gemeente Montfoort heeft samen met woningcorporatie GroenWest, de Thuisbasis Jeugdhulp en Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/…

Linschoten (SWOM) afspraken gemaakt over persoonsgerichte aanpak bij inwoners die in de problemen zitten.

Met deze aanpak wil men voorkomen dat inwoners met problemen verder afglijden, dat herhaling van de problemen vermindert en dat een beter perspectief geboden wordt op deelname aan de samenleving.

Met de ondertekening van het reglement kunnen de partners volgens de geldende wet- en regelgeving informatie uitwisselen en gezamenlijk optrekken in de aanpak.

Foto: B. Brosi
Staand van links naar rechts: Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten (SWOM): F. Touboul, Woningcorporatie GroenWest: Mw. K. Verdooren
Zittend van links naar rechts: De Thuisbasis Jeugdhulp, A. van Montfoort, Gemeente Montfoort en burgemeester Mw. P. J. van Hartskamp – de Jong
47 aanpak