Logo Victor MolkenboerWilma de Mooij van de SP Woerden is een petitie gestart over de benoeming van de burgemeester in Woerden. De termijn van de zittende burgemeester Victor Molkenboer loopt eind…

februari 2019 af. Molkenboer heeft gevraagd hem te herbenoemen. Met de petitie kunnen Woerdenaren het college duidelijk maken dat zij betrokken willen worden bij de benoeming van een burgemeester en inspraak willen op de keuze.

Volgens De Mooij vinden inwoners de keuze voor hun burgemeester enorm belangrijk en hebben daar een mening over. Betrokkenheid van inwoners zorgt voor meer voeling met een burgemeester en een groter draagvlak voor de benoeming, aldus het SP-raadslid. Het college wordt in de petitie verzocht om de inwoners van Woerden te betrekken bij het herbenoemingsverzoek van de huidige burgemeester en indien van toepassing op de kandidatuur van een eventuele nieuwe burgemeester.