Buurtcomité Haarrijn en omgeving en een aantal medestanders zijn een petitie gestart tegen de realisatie van watervilla’s in de Haarrijnseplas bij Vleuten. Ook willen de petitie-opstellers de wilde oeverzone behouden, een fietspad met zicht op natuur, uitvoering van een volledige milieueffectrapportage en ontwikkeling conform het Schone Lucht Akkoord.

Maak Haarrijn daadwerkelijk de ‘Poort naar het Groene Hart!’ is de oproep. Zij vinden dat het bestemmingsplan Haarrijn uit 2007 is verouderd en niet afgestemd op de ontwikkelingen in en rond het gebied. Het bestemmingsplan zou ten koste gaan van de natuur en de functie van het gebied als ecologische en recreatieve verbindingszone van Utrecht met het Groene Hart. Gezien de voortschrijdende inzichten over de schade van luchtvervuiling en lawaai aan mensen door snelwegverkeer, is het mogelijk het gebied niet langer aan te merken als een geschikte locatie voor woningen, vinden de petite-opstellers.

 .