Bewoners van het Defensie-eiland klagen nu ook over het lawaai van gemotoriseerd verkeer in hun woongebied en hebben hierover een petitie aangeboden aan het gemeentebestuur van Woerden.

Was er eerst bezwaar tegen het nachtelijk klokgelui van de Bonaventurakerk, nu zijn het maaltijdbezorgers die de bewoners van het Defensie-eiland overlast geven.

Dit lawaai is vooral merkbaar tussen 17.30 en 20.00 uur als de maaltijdbezorgers met grote snelheid via het rijwielpad en de Nelson Mandelabrug hun bestellingen bezorgen.

Niet alleen het lawaai, maar ook de verkeersveiligheid in het algemeen baart de bewoners zorgen. Met name de uitermate gevaarlijke situatie op de kruising met de Wilhelminaweg.

De petitie is door wethouder Noorthoek in ontvangst genomen en met hem zijn de genoemde problemen besproken. De indieners vertrouwen erop dat er oplossingen komen.