Logo bouwtekeningEen aantal bewoners in Benschop is een petitie gestart tegen de nieuwbouwplannen bij villa Zeldenrust. Het plan is om de opbrengsten te gebruiken voor de financiering van de…

restauratie van het verpauperde rijksmonument en de eigenaar uit te kopen. Restauratie vinden de zes omwonenden op zich een goede zaak, maar op het perceel ook nog eens 66 woningen bouwen gaat ze te ver. Zij vrezen aantasting van het historisch dorpsgezicht en dorpsplein, een verhoging van de verkeersintensiteit, verdere bebouwing en schade aan de natuur, de rust en openheid.

De indieners van de petitie pleiten voor behoud van het monument Zeldenrust, het dorpskarakter en lintbebouwing van Benschop en handhaving van het open landelijk gebied. Bebouwing dient passend te zijn binnen het huidige bestemmingsplan en het Groene Hart.