Logo Hugo Kotestein De Stichting Hugo Kotestein probeert samen met de Hervormde kerk het sacramentshuisje terug te krijgen in de Petruskerk. In dat huisje werden de geconsacreerde hosties…

bewaard. Tijdens de Beeldenstorm verdween het huisje uit de Petruskerk en werd in de tuin van de kerk begraven. Momenteel zijn de restanten ervan in bezit van het centraal museum van Utrecht.

De Stichting Hugo Kotestein die zich inzet voor behoud van cultuurhistorisch erfgoed, vindt dat het sacramentshuisje in Woerden hoort. Het hoort bij het verhaal van Woerden zegt Bram Huisman voorzitter van Hugo Kotestein. Huisman acht de kans groot dat de terugwin actie slaagt.