Logo Peuter speelzaalVanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe wet, Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in werking. Dat betekent dat het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdag-…

verblijven verdwijnt. Daarnaast gelden er op grond van die wet nieuwe kwaliteitseisen voor alle kinderdagverblijven. Ouders van wie de kinderen nu naar de peuterspeelzaal gaan kunnen daardoor ook recht krijgen op kinderopvangtoeslag.

Veel peuterspeelzalen hebben zich al omgevormd tot kinderdagverblijf. Meer informatie hierover is te vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl