Logo Schoolbord1Het afgelopen schooljaar heeft de Inspectie van Onderwijs de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in 37 steden getoetst (G37). Utrecht kwam als beste gemeente uit de bus.

De inspectie roemt vooral de nauwe samenwerking tussen praktijk en onderzoek. Dat zou de succesfactor zijn van het Utrechtse VVE-beleid. Koploper in peuterspeelzaalland is het Utrechtse Spelenderwijs, met 62 locaties – vooral gevestigd in schoolgebouwen – en 2.300 jonge kinderen waarvan 1.400 een achterstand hebben of hiertoe een risico lopen. 

Met Utrechtse basisscholen, kinderdagverblijven en andere peutercentra heeft Spelenderwijs een gezamenlijke visie en kader ontwikkeld: Utrechts Kwaliteitskader Jonge Kind (UKK). Hiermee kan men gezamenlijk professionele kwaliteit leveren op het niveau van de medewerker, het team en de organisatie.