Het college van B&W van Woerden wil dat pgb-betalingen voor jeugdhulp kunnen worden stopgezet, wanneer er sprake is van fraude. Een toezichthouder moet dan toezicht houden op de rechtmatigheid van de betalingen in het kader van het persoonsgebonden budget.

Een en ander dient in de Verordening jeugdhulp te worden opgenomen. Het terugvorderen van geld binnen de Wmo en jeugdwet wordt een ingewikkeld proces genoemd.

Daarom vindt het college het wenselijk om een pgb te kunnen opschorten of stoppen bij een ernstig vermoeden van fraude. Ook wil het gemeentebestuur dat er effectiever toezicht wordt gehouden.

In de omliggende gemeenten van Woerden zijn deze zaken al eerder in de verordening opgenomen.