Logo pgbVoor Woerden en Delft heeft de regering het tijdelijk experimenteren met het persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk gemaakt met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB).

Hierdoor kan nu een integraal pakket aan zorg vanuit onder meer de Jeugdwet en de Wmo ingekocht worden.

Woerden, Delft en de belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo hebben vorig jaar het initiatief genomen om te starten met een pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (i-pgb). Hierdoor kunnen mensen die op verschillende gebieden ondersteuning nodig hebben dit met één flexibel budget krijgen. Het levert een betere aansluiting van verschillende soorten zorg op en voorkomt een onnodige papierwinkel.

Het experiment loopt tot 1 september 2017 en moet duidelijk maken wat er nodig is om met een integraal pgb te kunnen werken.