Logo pgbDe gemeente Woerden en de gemeente Delft hebben de afgelopen drie jaar een pilot uitgevoerd met het Integraal Persoonsgebonden Budget. Mensen krijgen in die pilot één flexibel…

budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp, zorg thuis, het vinden van werk of het regelen van vervoer. De gemeente is in de pilot het centrale aanspreekpunt. Mensen hoeven niet meer met allerlei andere instanties contact te zoeken voor de vergoeding van de kosten.

TNO evalueerde de pilot en adviseert om een grotere pilot met meerdere gemeenten op te zetten. De gemeente Woerden gaat door met de pilot, in elk geval tot eind 2019. Wel is geconstateerd dat het systeem complex is. Budgethouders moeten bijvoorbeeld zelf een plan kunnen schrijven. De gemeente werkt aan hulpmiddelen om hen daarbij te ondersteunen.