Logo arm in armIn Woerden start in 2019 een pilot om armoede te bestrijden. De pilot ‘coachende begeleiding’ houdt in dat een professional…

met een inwoner in gesprek gaat en zoekt naar oplossingen.

De pilot wordt gestart nadat in juni 2017 in de gemeenteraad is besloten om meer maatwerkgericht armoede aan te pakken.