Logo AsfalterenDe gemeente Woerden heeft deze week besloten om in oktober samen met de gebiedspartners op zoek te gaan naar slimmere oplossingen voor de aanpak van de Van Teylingenweg.

Vanwege de slappe ondergrond en de beperkte breedte is de Van Teylingenweg erg kwetsbaar voor schade. Dit zorgt voor onvrede bij de gebruikers en tot hoge beheer- en onderhoudskosten voor gemeente Woerden.

De gemeente geeft aan dat het hier niet alleen om een beheer- en onderhoudsvraagstuk gaat, maar ook om het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers en het behoud van de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten.

Door samen te zoeken naar slimmere oplossingsrichtingen hoopt de gemeente dat er mogelijk ook andere inzichten ontstaan. Zoals verbeteringen die kunnen leiden tot veiligere verkeerssituaties en die mogelijk ook de economische draagkracht van het gebied verbeteren door beter ontsluitingsmogelijkheden voor (landbouw)verkeer.