Logo Stichting Groene HartDe medewerking van de gemeente Montfoort aan verplaatsing van een bedrijf van het bedrijventerrein IJsselveld naar een voormalige boerderij in de polder Heeswijk, is volgens de…

Stichting Groene Hart onaanvaardbaar. De verplaatsing naar het landelijk gebied noemt de stichting ‘schijnduurzaamheid’. Montfoort wil op het terrein in Heeswijk ook een houtsnipperopslag toegestaan. In een eerder besluit heeft de rechter de vergunning vernietigd.

Om aan de bezwaren van omwonenden en eisen van de gemeente Montfoort tegemoet te komen. heeft het bedrijf toegezegd dat de bebouwing compacter wordt en door extra beplanting beter in de groene omgeving zal passen. Verder wordt 8 tot 10 hectare nieuwe natuur aangelegd.

De Stichting Groene Hart noemt de consequenties voor de omgeving onaanvaardbaar. Het bouwblok wordt groter, er komt veel meer erfverharding en een verdubbeling van de bouwmassa.