Logo NatuurgebiedIn de provincie Utrecht moet een netwerk komen van bestaande en nieuwe bos- en natuurgebieden en agrarisch natuurbeheer. Dat staat in een plan van gedeputeerde staten. Met de…

aanpak moet de natuur worden behouden en verbeterd.

Uit onderzoek blijkt dat het in de provincie Utrecht op een aantal plaatsen weer beter gaat met de biodiversiteit. Op sommige plaatsen is geen sprake van verbetering. De Utrechtse gedeputeerde Mirjam Maasdam zegt daarom dat een extra impuls gewenst is. Die moet komen vanuit de vorming van het netwerk van natuurgebieden en het beheer daarvan.