Logo JointHet gemeentebestuur van Woerden heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een plan van aanpak drugsgebruik. Dit is gebeurd op basis van eerdere gegevens zoals het rioolwateronderzoek…

en de cijfers van de schoolkracht monitor jeugd Voortgezet Onderwijs. Het college is zich ervan bewust dat middelengebruik niet gestopt zal kunnen worden. De doelstelling moet realistisch en haalbaar zijn. Belangrijk is om jongeren te leren omgaan met risico’s, om jongeren en hun ouders/opvoeders maar ook de professionals van goede informatie te voorzien, en ook om problematisch gebruik te voorkomen. De aanpak moet integraal zijn, samenhangend of op elkaar afgestemd. Ook de aanbevelingen van het onderzoek naar gamen en gokken worden onderdeel van de uitwerking van dit plan.

Het jaarlijks beschikbare bedrag voor preventie verslaving is ruim zeshonderdduizend euro. De kosten kunnen hieruit worden betaald.