Logo Stichtse Rijnlanden Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is van plan de zuidelijk waterkering langs de Lopikerwetering en een deel…

van de Enge IJssel te verbeteren. Het traject bevindt zich tussen IJsselstein en Schoonhoven.

Er wordt aan de kade gewerkt omdat deze niet overal aan het vereiste veiligheidsniveau voldoet. Het waterschap is begonnen met het zoeken naar oplossingen om de kade veiliger te maken.

Alhoewel er zelden hoge waterstanden optreden in de Lopikerwetering, is het wel van belang dat de kade hoog en sterk genoeg is.
Ook wil de gemeente Lopik het fietspad verbeteren tussen IJsselstein en Schoonhoven.

Het waterschap heeft samen met de gemeente, een eerste ontwerp gemaakt om de kering en het fietspad te verbeteren.

Foto: De Stichtse Rijnlanden
51 lopikerwaard