Logo Voetbal 4De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht gaan samen de sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalse Weide een nieuwe impuls geven. De ambitie is een gezamenlijk duurzaam…

toekomstbestendig sportpark Zuilense Vecht met sterke en vitale sportverenigingen. De unieke ligging, vlakbij de Vecht, biedt volop mogelijkheden voor sporten en bewegen in een versterkte groenstructuur met recreatieve routes.

Vanaf april worden sportverenigingen, omwonenden, bedrijven en andere betrokkenen uitgenodigd mee te denken. Om de plannen betaalbaar te maken en de afstand met omliggende buurten te verkleinen, wordt bekeken of ongebruikte natuurgras sportvelden in te zetten zijn voor andere functies, zoals woningbouw.

Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2018 een integrale ruimtelijke visie voorgelegd aan beide gemeenteraden.