Logo BouwDe gemeenteraad van Reeuwijk treft voorbereidingen om het bestemmingsplan Reesvelt II goed te keuren. Het plan maakt de bouw van 75 woningen mogelijk, waarvan 20%…

sociale huurwoningen.

Naar aanleiding van de zienswijzen die in 2010 zijn ingediend is het bestemmingsplan aangepast. De wijk kan ontwikkeld worden als de verschillende waterpeilen in de polder worden gehandhaafd en Vergeer Holland zijn activiteiten niet verder uitbreidt. Een mogelijke negatieve invloed op het weidevogelgebied kan gecompenseerd worden in de polder Reeuwijk.

16 mei wordt het bestemmingsplan besproken in de commissie Ruimte.