Logo Bedrijven1Woerden heeft een tekort aan uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven. B en W gaan aan de gemeenteraad vragen om een besluit te nemen over herstructurering van de huidige…

terreinen en een uitbreiding met 6 hectare. Het onderwerp komt op de agenda te staan van de gemeenteraad na de verkiezingen. Op dit moment is er volgens wethouders Ivo ten Hagen en Hans Haring een patstelling. De provincie Utrecht had de buitenruimte rond Woerden op slot gedaan.

De bedrijven in Woerden hebben behoefte aan extra ruimte om uit te breiden. De wethouders hebben nu kunnen voldoen aan de randvoorwaarden die de Provincie gesteld heeft voor het creƫren van de extra ruimte. De beide wethouders willen momenteel niet ingaan op de vraag waar deze nieuw locatie wordt voorzien. Zij zijn er wel zeker van dat bedrijven animo hebben om het nieuwe terrein te gaan gebruiken.