Logo BouwDe gemeente Utrecht heeft het startdocument vastgesteld voor de bouw van 120 appartementen aan de Lomanlaan in Transwijk. Deze moeten komen op de plaats van een…

bedrijfsverzamelgebouw. De ontwikkeling past in het beleid van de gemeente om verouderde kantoorpanden uit de markt te halen, leegstand te beperken en ruimte te maken voor wonen in de stad.

Er komen op deze plek vooral middeldure huurwoningen, waar in de stad veel vraag naar is. Dit biedt kansen voor starters en ouderen. De appartementen komen in twee gebouwen en zijn bestemd voor één- en tweepersoonshuishoudens. Parkeren van auto’s en fietsen wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door aan te planten begroeiing.