Logo Burgeriniatief ReeuwijkIn Reeuwijk-Brug liggen de plannen van het Treebord ter inzage in het Huis van Alles. Het is een langgekoesterde wens van het Burgerinitiatief Reeuwijk, maar ook van het…

wijkteam West en de programmaraad van het Huis van Alles om een gemeentelijk contactpunt onder 1 dak te krijgen. Het verdwijnen van vrijwel alle gemeentelijke voorzieningen na de fusie uit Reeuwijk-Brug wordt nog steeds door veel dorpsgenoten als een groot gemis ervaren.

Vanaf eind maart gaan de partijen om de tafel zitten en het is de bedoeling dat ook de inwoners van Reeuwijk-Brug en Sluipwijk actief bij deze gesprekken worden betrokken.