Logo Vermilion Vermilion, het bedrijf dat een concessie heeft voor de winning van olie en gas uit Woerdense bodem, heeft nog geen concrete plannen liggen om met die winning te beginnen.

Dat zegt Manfred Steffens van het bedrijf in RPL Actueel. Hij verwacht dat er eind dit jaar begin of volgend jaar meer bekend is en bewoners van de wijk Molenvliet zullen worden geïnformeerd. Steffens begrijpt de zorg van de bewoners maar zegt dat het vergelijk met Groningen onjuist is. Het Papekopveld aan de rand van Woerden is vele malen kleiner en daardoor is de situatie volgens hem niet vergelijkbaar.

Steffens schat in dat de bodemdaling gedurende de periode dat het veld geëxploiteerd zou kunnen worden niet meer dan twee cm is. Onderzoek naar de risico’s van daling en andere effecten moet nog worden uitgevoerd. Dat onderzoek vormt één van de onderdelen van het winningsplan dat Vermilion nog moet opstellen.