Logo Singelpark GoudaOp 22 september presenteert een groep enthousiaste bewoners de plannen voor het Singelpark Gouda. De initiatiefnemers hopen op deze manier een park te realiseren voor alle Gouwenaren…

en haar bezoekers, om te kunnen genieten van aantrekkelijk groen aan het water in de historische binnenstad.

Volgens de website is het ontwerp Singelpark Gouda gemaakt door deskundigen op het gebied van stadsontwikkeling. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeente, dat zich in de Maatschappelijke Vergroeningsagenda heeft uitgesproken voor het belang van groen in de stad en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven op dit gebied.
Het plan is ook bedoeld voor andere belanghebbenden zoals omwonenden, woonorganisaties, ondernemers en verenigingen.

De uitvoering moet in verschillende fases gaan plaatsvinden. Daarbij zullen zoveel mogelijk partijen gevraagd worden op eigen wijze een bijdrage te leveren.