Logo Plattegrond woningDe gemeente Stichtse Vecht is in gesprek met woningcorporatie Portaal om te onderzoeken of de locatie aan de Haarrijnweg 5 in Maarssen geschikt is voor het bouwen van sociale…

huurwoningen. Wethouder Linda van Dort zegt dat het plan is om sociale huurwoningen te bouwen, die duurzaam en energiezuinig zijn én die ervoor zorgen dat de krapte op de sociale woningmarkt minder wordt. Portaal heeft een eerste plan gemaakt van circa 30 permanente wooneenheden en gaat dat de komende periode uitwerken.

Een deel van de bewoners zal afkomstig zijn uit de maatschappelijke opvang of onlangs een verblijfsstatus hebben gekregen.