Logo MetselenHet college van burgemeester en wethouders in Utrecht heeft het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) vastgesteld voor NPD-terrein, dat is het voormalige…

Nederlandse Pakket Dienst terrein nabij het centrumgebied in Overvecht. Het plan is om hier 180 tot 360 appartementen voor starters en senioren te bouwen en een woontoren voor minimaal 550 studenten. Op de begane grond van de vier gebouwen komt ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, geen detailhandel, maar (sport)voorzieningen en horeca.

De woningen voor de starters en senioren zijn deels koop en deels huur. De plannen dragen bij aan de doelstellingen van de Utrechtse Woonvisie om voor verschillende doelgroepen te bouwen en aan het Actieplan Studentenhuisvesting. Het streven is om ook woonvormen met zorgarrangementen voor ouderen te maken.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad in maart 2017 een besluit over deze plannen.