Logo Plastic Container Plastic afval dat gescheiden wordt ingezameld raakt de laatste tijd steeds meer vervuild. Dat hoort er gewoon bij en is iets waar de industrie zich over buigt. Dat zegt Monique à…

Campo van de gemeente Woerden naar aanleiding van de toegenomen hoeveelheid plastic afval.

Ook de afdeling afval & reiniging constateert meer vervuiling in het plastic afval. Vorig jaar meldde het Centraal Planbureau dat plastic-inzameling weinig milieuwinst oplevert omdat het grootste deel bestaat uit afval van slechte kwaliteit die niet erg geschikt is voor hergebruik. Een deel van dat plastic wordt opgeslagen om eventueel gerecycled te worden, of wordt alsnog verbrand. Desondanks roept verantwoordelijk wethouder Hans Haring op om toch vooral door te gaan met het scheiden van afval.

Afgelopen jaar daalde de hoeveelheid restafval per persoon van 195 naar 164 kilo. Volgens A Campo niet alleen het gevolg van de oproep van de gemeente Woerden om afval te scheiden maar vooral ook omdat de inwoners van de gemeente dat zelf willen.