Vanaf 30 september hoeven inwoners van de Utrechtse wijken Oost, West en Noordwest hun plastic, blik en pak afval niet meer apart van het restafval te scheiden. Door moderne technieken is het nu beter mogelijk om het afval bij de afvalverwerkingsfabrieken te scheiden.

Door de technieken kan er meer plastic, blik en pak worden gescheiden en is de kwaliteit van het materiaal beter voor hergebruik. Hoewel Utrecht geleidelijk overstapt op nascheiding, wordt papier en GFT-afval nog steeds gescheiden opgehaald. Medio 2022 moet heel Utrecht zijn overgestapt op nascheiding van plastic, blik en pak.