Logo Platform Slappe BodemHet Platform Slappe Bodem is, samen met de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en STOWA gestart met een nationaal kennisprogramma Klimaat, Water en Bodemdaling.

STOWA houdt zich o.a. bezig met onderzoek naar oppervlaktewater en grondwater.

De organisaties willen met het kennisprogramma oplossingen bieden en een strategie voor de lange termijn ontwikkelen om de veengebieden van Nederland leefbaar, veilig en betaalbaar te houden. Er wordt onder meer onderzoek verricht naar nieuwe vormen van drainage die bodemdaling kunnen beperken, maar ook naar het aanpassen van agrarisch grondgebruik en de mogelijkheden voor omschakeling naar ‘natte teelten’.