Logo Gemeente UtrechtDe gemeente Utrecht heeft besloten de pleegzorg per 1 juli standaard te verhogen tot 21 jaar. Dit betekent dat bij pleegkinderen voor wie dit wenselijk is ook na hun 18e jaar pleegzorg…

beschikbaar blijft. In Utrecht gaat het jaarlijks om ongeveer 20 pleegkinderen die 18 jaar worden.

De verlenging is een gevolg van de nieuwe landelijke richtlijn voor het ophogen van de pleegzorgleeftijd. Utrecht krijgt van de landelijke overheid structureel een bedrag beschikbaar van 250.000 euro per jaar. Victor Everhardt (D66), wethouder jeugd en jeugdzorg, verwacht dat deze aanvulling genoeg is om de verlenging te bekostigen.