Logo VogelgriepEvenals uit eerder onderzoek tussen 2007 en 2010 bleek, is nu met gegevens uit een langere onderzoeksperiode duidelijk geworden, dat pluimvee in vrije uitloop een duidelijk verhoogd…

risico heeft op vogelgriep. Dit is te verklaren doordat pluimvee in vrije uitloop meer in contact kan komen met wilde vogels of hun uitwerpselen. Korte afstand tot waterwegen en wilde watervogelgebieden dragen dus bij aan een verhoogd risicogebied voor pluimvee. Met deze omgevingsfactoren zal meer rekening gehouden moeten worden bij het voorkomen van vogelgriep.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Wettelijke Onderzoek Taken voor het ministerie van Economische Zaken.