Bernt Feis, oud-directeur van de Stichting Groene Hart en Stichting Oude Hollandse Waterlinie (OHW) en Chris Kalden, bestuursvoorzitter van Stichting Groene Hart, pleiten ervoor om de polder Lange Weide deels weer onder water te zetten. Met deze inundatie van het gebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke bij Bodegraven zal te zien zijn hoe de Oude Hollandse Waterlinie vroeger werkte.

Als verdediging tegen de Franse bezetter werd de polder op 17 juni 1672 onder water gezet, op het smalste deel van de verdedigingslinie: Holland op zijn smalst.

Feis en Kalden betogen dat met een hernieuwde inundatie natuurwinst is te boeken én een historisch tijdsbeeld kan worden geboden vanaf het jubileumjaar 2022 van de Oude Hollandse Waterlinie.