Logo Polder De proef met het nauwkeurig regelen van het grondwaterpeil in de polder Spengen tussen Woerden en Kockengen is genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2018.

Deze pilot wordt uitgevoerd door zeven melkveehouders met zogenoemde ‘druckdrains’. Met deze druckdrains moet de bodemdaling zo veel mogelijk worden beperkt zonder dat het ten koste gaat van het agrarisch gebruik. Omdat de boeren zelf het gewenste grondwaterpeil instellen, levert hen dit veel inzicht op in de grondwaterstand. Daardoor wordt ook het water- en bodembewustzijn verhoogd.

De intensieve samenwerking in actief grondwaterpeilbeheer tussen boeren en waterschap is uniek in Nederland. Voor de prijs zijn twaalf inzendingen in vier categorieën genomineerd door een vakjury. De proef in Spengen is dus één van de twaalf. Tot en met 25 november kan het publiek bepalen wie van de nominaties de Publieksprijs wint.

Foto: Unie van Waterschappen
42 gemaal