Logo Stempel bouw CDA, VVD en ChristenUnie in Bodegraven zijn geen voorstander van het plan van de gemeente om 650 hoofdzakelijk Poolse arbeidsmigranten op Groote Wetering II…

te huisvesten en 300 aan de Duitslandweg. De besluitvorming door de gemeenteraad is uitgesteld zodat de raadsleden meer tijd krijgen om informatie in te winnen. Hierdoor blijven omwonenden dus nog langer in onzekerheid.

Omdat er onrust en bezorgdheid over de plannen bestaat bij deze bewoners, wil de VVD dat er nu op korte termijn meer duidelijkheid komt. De partij roept het college op om de plannen te heroverwegen en hier op zeer korte termijn over te communiceren. Diverse uitlatingen in de media hebben nieuwe onrust gebracht en inwoners voelen zich weggezet en niet serieus genomen, luidt het commentaar van de VVD.

Foto: Gemeente Bodegraven
bodegraven