Logo Handtekening2 Voorafgaand aan het lijsttrekkersdebat woensdagavond in het RIE theater hebben vijf politieke partijen hun handtekening gezet onder het Regenboog Stembusakkoord…

voor de gemeente Woerden. Daarmee beloven de ondertekenaars zich in te spannen om op het gebied van de zogenoemde LHBTI-emancipatie in de komende raadsperiode diverse maatregelen te nemen. Het gaat dan met name om het voeren van een inclusief beleid en het bevorderen van de veiligheid, het ondersteunen van jongeren en kwetsbare groepen, alsmede het bevorderen van de zichtbaarheid. Het Regenboog Stembusakkoord is een initiatief van het

COC dat al sinds 1946 opkomt voor de belangen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en inter-sekse personen (LHBTI).

Foto’s: PR