Logo RPL RuitenTroefHet komende Politiek Café RPL-RuitenTroef in Woerden zal grotendeels gewijd worden aan de begroting voor 2019 en de jaren daarna. Hoewel de behandeling hiervan al achter de rug is…

vindt RPL-RuitenTroef dat er toch voldoende redenen zijn om er nog eens een debat aan te wijden. De vraag is daarom: of het nieuwe college wel over de juiste politieke antenne beschikt. Verder zal Job van Meijeren, fractievoorzitter voor het CDA, de gelegenheid krijgen uit te leggen hoe het collegevoorstel over de kap van 2.500 bomen ongehinderd de raad bereikte.

Het begrotingsdebat zal zijn tussen Arthur Bolderdijk, wethouder voor financiën, Florian van Hout, fractievoorzitter voor de VVD en Jan-Hubert van Rensen, fractieassistent voor Inwonersbelangen en wordt geleid door oud-wethouder Cor van Tuijl.