Logo Geld 1Op maandag 24 september stelt provincie Utrecht twee POP3-subsidieregelingen beschikbaar die gericht zijn op fysieke investeringen door agrarische ondernemingen. Het…

plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) geeft een impuls aan innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied van Utrecht. De subsidieregelingen zijn bestemd voor innovatieve investeringen en uitbreidingen van reeds bestaande technieken in de agrarische sector. Met deze regelingen daagt provincie Utrecht agrariërs uit om met investeringsprojecten te komen die een meerwaarde bieden en een bijdrage leveren aan een verduurzaming van de Utrechtse land- en tuinbouw.

Deze subsidieregelingen staan open tot en met maandag 19 november.