Logo anbo3Uit cijfers van het CBS blijkt dat de economie flink groeit (3,3 procent op jaarbasis) en dat de werkloosheid blijft dalen (nu 5 procent). Toch blijft Liane den Haan, directeurbestuurder van…

de in Woerden gevestigde ouderenorganisatie ANBO, zich zorgen maken over de positie van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Hoewel het met de 45-plussers wel beter gaat, blijven ze wel achter lopen bij de andere groepen. In deze leeftijdsgroep zijn er nog altijd 115.000 mensen langer dan een jaar werkloos.

Den Haan vindt dat het nieuwe kabinet daarom goed moet kijken naar hoe deze groep geholpen kan worden, want het is bijzonder verontrustend als werkloze ouderen in deze groei-economie niet aan de slag kunnen. Als de aansluiting op arbeidsmarkt niet goed is, moet er volgens Den Haan veel meer worden geïnvesteerd in bij- en omscholing.