Logo Unesco 2De provincie Utrecht heeft samen met drie andere provincies positief besloten over het voordragen van het UNESCO-dossier Stelling van Amsterdam met uitbreiding Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Dit is van cruciaal belang voor het bereiken van de UNESCO status. Met het voordragen van de uitbreiding op het werelderfgoed zullen ze gezamenlijk de Hollandse Waterlinies gaan heten. Het dossier zal vervolgens aan de minister van OCW en de ministerraad voorgelegd worden.

Naar verwachting zal in juli 2020 tijdens de jaarlijkse vergadering van het World Heritage Comité van UNESCO over de nominatie worden besloten.