Logo Gemeente GoudaDe gemeente Gouda heeft het jaar 2017 financieel gezien positief afgesloten. Het college laat met de jaarrekening zien dat er een solide financiële basis is gelegd. Voor het vierde jaar…

op rij zijn de gemeentelijke uitgaven lager dan de inkomsten. Dankzij voorzichtig financieel beleid en meevallers eindigde 2017 met een reëel overschot van € 1,4 miljoen. Dit overschot komt ten goede aan de algemene reserve. Aan specifieke bestemmingsreserves zal 7 miljoen worden toegevoegd.

Het weerstandsvermogen – bedoeld om tegenvallers te kunnen opvangen – steeg naar € 28 miljoen en voldoet daarmee ruimschoots aan de norm. De schuldpositie blijft hoger dan de VNG-norm. Haar omvang is echter wel gedaald: van € 304 naar € 286 miljoen euro.