Logo Bloeiend GraslandDe bermen aan de Potterskade in Woerden zijn niet geschikt om ingezaaid te worden met een bloemenmengsel. Dit is het antwoord op een vraag die Progressief Woerden stelde tijdens…

de vergadering van de Commissie Ruimte. De argumenten hiervoor zijn dat de Potterskade overloopt in het Nationaal NatuurNetwerk en gebiedsvreemde soorten extra werk opleveren. Het inzaaien van mengsels moet elke 3 tot 4 jaar herhaald worden en dat is niet duurzaam. Beter is het onderhoud zo aan te passen dat er bloemrijke bermen kunnen ontstaan.

In 2018 wordt het maaibeheer aan de Potterskade aangepast.