Logo Taptoe Ondanks een dreigende lucht bleef het bijna droog op het Kerkplein in Woerden tijdens de Kaastaptoe van afgelopen vrijdagavond. In zijn openingswoord memoreerde…

burgemeester Molkenboer dat er alweer voor de 63e keer een taptoe in Woerden werd gehouden. Eerst als Kasteeltaptoe, daarna als ERU-taptoe en sinds twee jaar de Kaastaptoe.

De ruim 800 toeschouwers werden getrakteerd op een muzikaal schouwspel door drie bands uit Rheden, Leerdam en ‘s-Hertogenbosch en de organiserende Woerdense harmonie De Vriendschap. Vanaf de toren van de Petuskerk zorgde een kopersensemble van muziekverenigingen Linfano uit Linschoten en Nieuw Leven uit Kamerik voor een intermezzo.

Alle orkesten gaven blijk van een hoogstaand muzikaal niveau en ook van een puik staaltje choreografie, waarbij de grote afwisseling in de diverse muziekgenres nog eens duidelijk naar voren werd gebracht. Vooral de ‘grande finale’, waarbij alle korpsen maar net op het Kerkplein pasten, was indrukwekkend. De taptoe werd afgesloten met een uitvoering van het Wilhelmus, dat luid werd meegezongen door de toeschouwers.

Foto’s: Anno Visser